ارتباط با ما

سی فایو

آدرس : مشهد، میدان دکتر شریعتی، بهار 58

دفتر مرکزی : مشهد
دفتر شماره 2 : مشهد، خیابان بهار

38117 - 051
38117 - 051
 

فرم ارتباط با ما


  برنامه ها و ساعت کاری


  لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده است. لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده است.


  لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده است. لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده است.

  دوشنبه - سه شنبه : 6:00 am - 8:00 pm
  شنبه - چهارشنبه : 7:00 am - 7:00 pm
  پنجشنبه : تعطیل